Karlstad Fotboll vs Hammarby TFF - Ettan Norra 2021

Evenemangsinformation

Seriematch Ettan Norra 2021 

OBS! Nytt datum för den här matchen och ändrade restriktioner gör att vi nu har fri sittning på läktaren även om ni bokar en plats.

Matchen spelas på Tingvalla IP, Google Maps visar vägen.
Naturgräs.

Angivna priser gäller endast vid köp online.
Alla måste visa upp en biljett för att bli insläppta på arenan.

Vi kommer att ha flera entréer öppna.
Välj entré utefter biljettyp och läktare.
Alla entréer öppnar 60 minuter innan avspark.

Vi rekommenderar starkt att ni använder appen "TicketCo Wallet" i
mobilen för att hantera era biljetter.
TicketCo Wallet finns i både Google Play & App Store

ENBART SITTANDE PUBLIK PÅ ANVISAD PERSONLIG PLATS. 

HUVUDLÄKTAREN HAR NUMRERADE SITTPLATSER. 
ENDAST ANVISADE SITTPLATSER PÅ STÅPLATSLÄKTARE S1-S6. 

KOM I GOD TID!
UNDVIK TRÄNGSEL - HÅLL AVSTÅND - VISA RESPEKT.

Här hittar Du vår Prylbutik.

Välkomna till Tingvalla IP i Karlstad!

www.karlstadfotboll.com      ||      www.ettanfotboll.sekarlstadfotboll
fotboll
division_1_norra
2021
if_karlstad_fotboll
ifkf
ettan
ettanfotboll
ettan_norra
tingvalla_ip
omg_13

Restriktioner

ORDNINGSREGLER - KORT SAMMANFATTNING

* UNDVIK TRÄNGSEL - HÅLL AVSTÅND - VISA RESPEKT
* Vi förbehåller oss rätten att neka åskådare entré till arenan.
* Gästande supportrar hänvisas till "bortasektion"
* Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation
* Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan visa upp en giltig biljett
* Rökning förbjuden
* Till arenan är det förbjudet att medföra och använda: vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol och andra droger, glasflaskor, paraplyer och flaggpinnar andra än av sk WP plast (dessa får ej vara plomberade eller fyllda)
* Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som ut-trycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol
* Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i punkten ovan avvisas
* Den som helt, eller delvis, täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordnings-störning, avvisas
* Våld/hot/trakasserier mot funktionär/publikvärd/vakt beivras
* Obehöriga äger ej tillträde till spelplanen, spelargång och angränsande ytor
* Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster
* På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar, eller andra byggnationer inom arenan
* Av utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser
* Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan störa arrangemanget är förbjudet
* Samtliga åskådare måste följa anvisningar från funktionär/publikvärd/vakt
* Om överträdelse sker av person under 18 år ska målsman alltid informeras

Ansvarsfriskrivning

Biljett återköps ej.
Vi reserverar oss för opåverkbara och oförutsedda händelser utanför vår kontroll.