Karlstad Fotboll vs Täby FK Ettan Norra

Evenemangsinformation

Seriematch Ettan Norra 2021


Matchen spelas på Tingvalla IP, Google Maps visar vägen.
Naturgräs.

Angivna priser gäller endast vid köp online.
Alla måste visa upp en biljett för att bli insläppta på arenan.

Vi kommer att ha separata entréer för sitt- och ståplats. På plats kan du fråga om rätt entré om du är tveksam.
Alla entréer öppnar 60 minuter innan avspark.

Vi rekommenderar starkt att ni använder appen "TicketCo Wallet" i
mobilen för att hantera era biljetter.
TicketCo Wallet finns i både Google Play & App Store

VI HAR FORTSATT PUBLIKRESTRIKTIONER, ÄVEN OM DET ÄR LÄTTNADER. DU BLIR HÄNVISAD PLATS AV VÅRA PUBLIKVÄRDAR UTIFRÅN GÄLLANDE REGELVERK. 
VI KÖR FRI SITTNING/STÅPLATS ENLIGT PRINCIPEN FÖRST TILL KVARN VÄLJER - KOM I GOD TID. 
UNDVIK TRÄNGSEL - HÅLL AVSTÅND - VISA RESPEKT.


Här hittar Du vår Prylbutik.

Välkomna till Tingvalla IP i Karlstad!

www.karlstadfotboll.com      ||      www.ettanfotboll.se
karlstadfotboll
fotboll
division_1_norra
2021
ilanda_ip
if_karlstad_fotboll
ifkf
ettan
ettanfotboll
ettan_norra
omg4

Restriktioner

ORDNINGSREGLER - KORT SAMMANFATTNING

* UNDVIK TRÄNGSEL - HÅLL AVSTÅND - VISA RESPEKT
* Vi förbehåller oss rätten att neka åskådare entré till arenan.
* Gästande supportrar hänvisas till "bortasektion"
* Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation
* Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan visa upp en giltig biljett
* Rökning förbjuden
* Till arenan är det förbjudet att medföra och använda: vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol och andra droger, glasflaskor, paraplyer och flaggpinnar andra än av sk WP plast (dessa får ej vara plomberade eller fyllda)
* Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som ut-trycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol
* Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i punkten ovan avvisas
* Den som helt, eller delvis, täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordnings-störning, avvisas
* Våld/hot/trakasserier mot funktionär/publikvärd/vakt beivras
* Obehöriga äger ej tillträde till spelplanen, spelargång och angränsande ytor
* Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster
* På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar, eller andra byggnationer inom arenan
* Av utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser
* Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan störa arrangemanget är förbjudet
* Samtliga åskådare måste följa anvisningar från funktionär/publikvärd/vakt
* Om överträdelse sker av person under 18 år ska målsman alltid informeras

Ansvarsfriskrivning

Biljett återköps ej.
Vi reserverar oss för opåverkbara och oförutsedda händelser utanför vår kontroll.